miércoles, 8 de julio de 2009

Estiu caloros amb llevant


Segons les actualitzacions dels ultims models mateorologics, als valors termics d'aquesta primera quincena del mes de juliol aniran pujant progresivament a les regions costaneres del mediterrani, sobre tot a la zona de llevant. has preveu que arribem a temperatures una mica mes altas que als altres estius, entra 1ºc y 3ºc graus mes. Aixi que seran unas jornadas de molt sol i molta calor, especialment a les costas llevantinas. Es preveu que a partir de mig mes les temperetures desciendan, fins a valors ja mes similars als estius passats. Les seguents jornadas que venent seran molt secas segons els models. L'agost tambe sera molt caloros a l'est peninsular, amb temparatures que, de nou seran mes altas de l'hobitual. Amb difinitiva ens espera un estiu amb molt sol i calor a tot el mediterrani, espacialment a localitats costaneras de la comunitat Valenciana.

No hay comentarios: